Jezus komt spoedig store

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. – Romeinen 1:16

Shop

Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God.
– 2 Timotheüs 1:8E-mailen
Map
Info
Instagram